יצירת קשר
מאמר

תיקון ניצוץ הנשמה

תיקון הדי אנ אי בראשית א-יא

שלושה ניצוצות בנשמה

שלושה ניצוצות בנשמה

שחרור הפחד לאהוב את הבורא

קרן אור הבורא

קוד החיים האלוהי

קוד ההגנה האלוהי

פיטום הקטורת

קוד הריפוי האלוהי

קוד החיים האלוהי

ניצוץ רביעי בנשמה

מטה אהרון

מחילה

כל הבריאה העלית של האחד

חותם גילגולי לקבוצת נשמות

חותם אור האבות

השבעת ישיות

אהרון הכהן הגדול בהיצמדות לנשמה